WARTO WIEDZIEĆ
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
16 sty
12:31

Co warto wiedzieć o prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Osoby rozpoczynające swoją działalność muszą zająć się licznymi kwestiami, a wiele z nich stanowią pewne formalności, które trzeba na bieżąco kontrolować. Należą do nich księgi rachunkowe, które prowadzone są w trakcie działalności i pomagają uporządkować wiele spraw. Ale jakich? W tym artykule przeczytacie o wszystkich podstawowych kwestiach związanych z tym, czym są i do czego służą księgi rachunkowe.

Co to jest księga rachunkowa?

Z pewnością wiele osób zna pojęcie księgi rachunkowej i kojarzy je z prowadzeniem działalności, ale czy wszyscy wiedzą, do czego dokładnie taka księga służy? Otóż jest to zbiór danych na temat obrotów, sald oraz aktywów i pasywów danej działalności. Księgę taką muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki partnerskie oraz spółki cywilne lub jawne osób fizycznych, u których roczny przychód równa się kwocie 2.000.000 euro w polskiej walucie. Poza tym warunkiem do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane również województwa oraz poszczególne gminy i powiaty, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, spółki handlowe, a to jeszcze nie wszyscy.

Prosta księga rachunkowa

Cele i zalety księgi rachunkowej

Podmioty, które są prawnie zobowiązane do utworzenia i prowadzenia ksiąg rachunkowych, dysponują dużymi kwotami pieniędzy, dlatego taka księga ma za zadanie przechowywać wszelkie informacje na temat tego, co dzieje się pod względem księgowym. Dzięki niej można znaleźć niezbędne informacje na temat przeszłych transakcji i utworzyć na ich podstawie sprawozdania finansowe. Informacje znajdujące się w księdze rachunkowej muszą być uporządkowane według konkretnych klasyfikacji, aby całość była przejrzysta.

Jak przebiega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Przede wszystkim systematycznie. Jeśli w danym dniu ma miejsce jakieś wydarzenie, musi być ono zanotowane w księdze rachunkowej od razu. Pozwala to na dokładne prowadzenie tej księgi i szybkie znajdowanie informacji dotyczących danego dnia, kiedy są one potrzebne do sporządzenia różnego rodzaju zestawień związanych z obrotami.

Należy również podzielić dane na kategorie. Chodzi tutaj o przyporządkowanie konkretnych informacji dotyczących aktualnych środków do osobnej kategorii niż kredyty i należności, a w innej kategorii powinny znajdować się również informacje dotyczące zysków i strat dla danego okresu, aby można je było porównać z danymi z innych miesięcy czy lat.

Warto wiedzieć również, że księga rachunkowa zostaje otwarta wraz z początkiem jakiegoś okresu. Na pewno należy rozpocząć jej prowadzenie wówczas, kiedy rozpoczyna się swoją działalność gospodarczą. Jeśli z kolei firma już prosperuje, nową księgę należy otworzyć na początku nowego roku obrotowego. W przypadku, kiedy firma zmienia swoją formę prawną lub następuje jej podział, również muszą zostać otwarte wtedy nowe księgi rachunkowe.

Księgowy który analizuje księgę rachunkową

Co jeszcze warto wiedzieć?

Księga rachunkowa danej działalności powinna być prowadzona przez osobę za to odpowiedzialną w siedzibie danej firmy. Co ciekawe, muszą być w niej zawarte kwoty wyłącznie w walucie polskiej, a wszystkie znajdujące się tam informacje muszą być w języku polskim. Warto wiedzieć jednak, że prowadzenie księgi firma może powierzyć również biuru rachunkowemu takie rozwiązanie jest dogodniejsze.

Prowadzenie księgi rachunkowej w dużej firmie jest bardzo ważne, ponieważ pomaga zachować porządek w danych i pozwala na bieżąco kontrolować sytuację firmy – robić porównania i reagować w przypadku nieścisłości. Warto wiedzieć, że firmy, które mają obowiązek prowadzić taką księgę, otrzymają grzywnę, jeśli nie będą wypełniały tego obowiązku. Jest to bardzo ważna część prowadzenia firmy, dlatego jest ściśle sprawdzana.

« »