WARTO WIEDZIEĆ
05 kw.
2:33

Cyfrowy ślad węglowy – co to takiego?

W ostatnich latach na całym świecie widoczne jest rosnące zainteresowanie ekologią w społeczeństwie. Jest to spowodowane tym, że negatywne skutki działalności człowieka są obecnie bardzo dobrze widoczne i konieczne było wdrożenie różnego rodzaju rozwiązań, które ograniczą ten negatywny wpływ przemysłu i innych działalności człowieka na środowisko. 

Świat wirtualny wbrew temu, co mogłoby się wydawać, również ma spory wpływ na środowisko. Technologie cyfrowe są wszechobecne i wykorzystywane do wielu różnych czynności. Wszystkie wirtualne dane muszą być w jakiś sposób przetrzymywane, wysyłane i odczytywane, a wszystko to dzieje się za pomocą komputerów, serwerów przewodów i innych elementów tej infrastruktury. Taka działalność również pozostawia po sobie ślad, który nazywany jest cyfrowym śladem węglowym.

Czym jest cyfrowy ślad węglowy?

Cyfrowy ślad węglowy to dość nowe pojęcie, które zostało stworzone wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i coraz większą cyfryzacją wielu aspektów działalności i życia człowieka. Jest to pewnego rodzaju uzupełnienie definicji śladu węglowego, w odniesieniu do technologii cyfrowych. 

Cyfrowy ślad węglowy jest wskaźnikiem, który określa, ile gazów cieplarnianych wytworzyła w sposób bezpośredni lub pośredni dana osoba, firma, region, państwo itd. podczas korzystania z technologii cyfrowych. Wskaźnik ten stanowi obecnie znikomą część tworzonych przez świat gazów cieplarnianych, ale warto mieć na uwadze, że wraz z rozwojem technologii cyfrowych będzie on z pewnością rósł, co można obserwować już na przestrzeni ostatnich lat. 

W jaki sposób wytwarzamy cyfrowy ślad węglowy?

Cyfrowy ślad węglowy to nieodłączny skutek korzystania z cyfrowych technologii. Powstaje on za każdym razem, gdy korzystamy z technologii cyfrowych. Przesyłanie informacji, zdjęć, filmów czy wszelkie inne tego typu operacje realizowane w Internecie pozostawiają za sobą cyfrowy ślad węglowy. Korzystanie z popularnych serwisów streamingowych oferujących filmy, seriale, muzykę czy gry komputerowe również ma na to wpływ. 

Godzina korzystania z Internetu, podczas której dochodzi do intensywnej wymiany danych, może wygenerować podobny ślad węglowy co przejechanie samochodem 4 km. W praktyce oznacza to, że szeroko pojęty sektor IT, w ciągu całego roku może generować podobną ilość gazów cieplarnianych jak np. ruch powietrzny. Jak widać, konsekwencje korzystanie z cyfrowych technologii są dość spore i warto o tym wiedzieć, chcąc minimalizować negatywny wpływ działań człowieka na środowisko.

W celu korzystania z Internetu potrzebujemy urządzenia, które nam to umożliwi. Proces ładowania telefonów, tabletów, laptopów czy innych urządzeń elektronicznych, również przyczynia się do zwiększana śladu węglowego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku telewizorów, dekoderów, modemów, serwerów i wszelkich innych tego typu urządzeń. Nieustanny rozwój technologii prowadzi do zwiększenia ilości tych urządzeń, a co za tym idzie do zwiększenia śladu węglowego, jaki jest przez nie generowany. 

W jaki sposób można poznać nasz cyfrowy ślad węglowy? – ślad węglowy obliczanie

Nowoczesne technologie przyczyniają się w pewnym stopniu do zwiększania śladu węglowego, jednak mogą one także posłużyć do jego monitorowania i obliczania. W celu poznania cyfrowego śladu węglowego, jaki generujemy podczas naszej działalności, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze specjalnego oprogramowania. W przypadku osób indywidualnych mogą to być różnego rodzaju aplikacje śledzące nasz ruch w Internecie i obliczające na tej podstawie cyfrowy ślad węglowy, jaki generujemy. 

Można wykorzystać w tym celu także różnego rodzaju kalkulatory dostępne w Internecie. W przypadku dużych organizacji również można posłużyć się specjalistycznym oprogramowaniem, jednak warto pamiętać o tym, aby podczas obliczania śladu węglowego wziąć pod uwagę wszystkie etapy działalności, które mogą emitować gazy cieplarniane. 

Dlaczego minimalizowanie cyfrowego śladu węglowego jest ważne?

Cyfrowy ślad węglowy to wskaźnik, który pokazuje, ile gazów cieplarnianych wygenerowała dana osoba, firma, region czy kraj podczas korzystania z cyfrowych technologii. Gazy te mają negatywny wpływ na środowisko i prowadzą do zmian klimatu, które są widoczne już teraz w postaci globalnego ocieplenia. Z tego względu minimalizowanie cyfrowego śladu węglowego jest tak ważną sprawą i pozwala to w znaczący sposób ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

« »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.