WARTO WIEDZIEĆ
Szkolenie z RODO
07 paź
1:48

Czy dane przedsiębiorcy podlegają ochronie zgodnie z RODO?

W Polsce bardzo ściśle według przepisów prawa chroni się dane osobowe osób fizycznych. Jednak często budzi wątpliwości fakt posiadania działalności gospodarczej i jednoczesna ochrona danych, skoro wiele informacji na temat przedsiębiorcy musi być jawne. To w końcu jak to jest, informacje o przedsiębiorcy są chronione czy nie?

Czy informacje na temat przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego firmy są danymi osobowymi?

Tak, informacje dotyczące przedsiębiorcy, a także prowadzonej przez niego działalności gospodarczej są danymi osobowymi, które również podlegają ochronie tak, jak dane osobowe, z tym wyjątkiem, iż dane dotyczące działalności są wpisane do rejestru, a więc są jawne. Jednak to wcale nie oznacza, że ktoś, kto wejdzie w posiadanie tych informacji, może je wykorzystywać na swój sposób. Może z nich korzystać, ale wyłącznie za pośrednictwem określonej podstawy prawnej. Oznacza to, że taka osoba musi mieć uzasadniony interes, aby chcieć wykorzystać te dane. W przepisach prawa w Polsce są dopuszczalne następujące sytuacje:

  • prowadzi platformę, na której klienci mogą wystawić opinię na temat firmy, których danych potrzebuje konkretny przedsiębiorca,
  • chce się skontaktować bezpośrednio z właścicielem firmy, aby zaproponować współpracę (nawet jeśli dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej),
  • prowadzi wywiadownię gospodarczą, aby zapewnić obrót gospodarczy.

Co ważne, osoba, która chce wykorzystać Twoje dane, powinna najpierw Cię o tym poinformować, a potem poczekać na Twoją zgodę. Jeśli jednak np. działasz na szkodę środowiska, to dziennikarze nie muszą prosić Cię o zgodę na wykorzystanie danych firmy.

Szkolenie z RODO

Jakie dane są udostępniane w CEIDG i dlaczego?

W bazie CEIDG są udostępniane następujące informacje: imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres siedziby jego firmy, nazwę firmy, numer NIP i REGON, jego status, czyli czy działalność została zawieszona, czy też nie, data rozpoczęcia działalności lub jej zawieszenia bądź wznowienia, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej, dane pełnomocników firmy, PESEL, adres mailowy i numer telefonu oraz miejsce zamieszkania, a także dane dotyczące upadłości, postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego.

Co ważne informacje zawarte w CEIDG mogą również dotyczyć uzyskania, cofnięcia, utraty oraz wygaśnięcia uprawnień, które wynikają z: koncesji, zezwolenia czy licencji. Oprócz tego możemy znaleźć tam również informacje dotyczące działalności regulowanej zakazie prowadzenia firmy bądź wykreślenia z rejestru. Dzieje się tak, ponieważ podstawowe dane muszą być jawne, w celu twego nawiązania kontaktu.

Czy dane są w jakiś sposób chronione?

Tak, informacje dotyczące prywatnej sfery życia osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą są objęte ochroną, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres mailowy. Chroni je RODO.

Czy RODO znajduje tu swoje zastosowanie?

Tak, ponieważ RODO chroni również przedsiębiorców, nawet jeśli dane o ich działalności są jawne, ponieważ są wpisane do CEIDG. Przedsiębiorcy nie wpisują się w wyjątki, których rozporządzenie nie chroni, a więc są objęci pełną ochroną prawną. Każda osoba, czy instytucja, która zechce wykorzystać dane zgromadzone w CEIDG, jest zobowiązana do spełnienia wszelkich obowiązków, jakie nakłada RODO podczas w zakresie przetwarzania danych osobowych. Są to przede wszystkim:

  • posiadanie właściwej przesłanki legalizującej,
  • dopełnienie wobec osoby prowadzącej działalność obowiązku informacyjnego,
  • stosownie skutecznych zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych oraz fizycznych przetwarzanych danych,
  • przetwarzanie danych przedsiębiorcy z poszanowaniem reguł panujących w tym zakresie.

Szkolenie z RODO

Oprócz tego każdy, kto chce wykorzystać dane konkretnego przedsiębiorcy, musi mieć jego bezpośrednią zgodę. Wyjątkiem od tej sytuacji jest sprawa, wskazana w ustawie np. ta czynność jest niezbędna, aby zrealizować uprawnienie bądź spełnienia obowiązku prawnego, którego celem jest postępowanie dla dobra publicznego, a zarazem do realizacji umowy powiązanej z osobą, której te dane dotyczą. Aby nie dopuścić do kłopotliwej sytuacji, warto ukończyć szkolenie z RODO, dzięki któremu będziesz sprawnie i zgodnie z prawem poruszał się po wykorzystaniu danych osobowych.

Dane przedsiębiorcy, pomimo że częściowo są jawne, to nadal pozostają chronione regulacjami prawnymi, które jasno wskazują szczególne sytuacje, kiedy można z nich skorzystać. Z tego powodu przedsiębiorcy mogą nadal prowadzić swoją firmę bez obaw o potencjalne konsekwencje z tytułu ogólnodostępności ich danych.

« »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.