WARTO WIEDZIEĆ
01 sie
12:57

Dowiedź się więcej o audycie finansowym

Obecnie na rynku możemy powstaje coraz więcej firm świadczących pełne usługi audytorskie, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zajmują się one badaniem pod względem zgodności danych dokumentów odnosząc się do wzorców, praw czy norm. Celem audytu nie jest znalezienie błędu lecz usprawnienie organizacji i zagwarantowanie dobrze wykonywanej pracy.

usługi audytorskieCzym jest audyt finansowy?

Co oferują nam takie przedsiębiorstwa? Słowo audyt pochodzi od łacińskiego wyrazu „auditor”, które oznacza „słuchający” lub „słuchacz”. Już w starożytnym Rzymie istniał zawód, w którym to wyznaczona osoba zajmowała się przesłuchiwaniem innych pracowników oraz sprawdzaniem zgodności treści dokumentów. Tego typu działania pozwalały skutecznie zapobiegać przestępstwom i oszustwom na tle finansowym. Audyt w formie instytucji przez wieki rozwijał się i sprawnie funkcjonuje również w obecnych czasach. Współcześnie określenie to często mylone z kontrolą. Kontrola ma na celu znalezienie nieprawidłowości oraz jest przeprowadzana na zlecenie i wykonywane bez ustalonego planu. Audyt za główny cel nie obiera znalezienie błędów czy oszustw, tylko sprawdza skuteczność i organizację prowadzenia dokumentacji.

Audyt finansowy, inaczej nazywany rewizją finansową polega na kompleksowym przebadaniu sprawozdania finansowego, dzięki któremu można stwierdzić czy jest ono prowadzone poprawnie, nie zawiera błędów ani niedociągnięć oraz jest zgodne z panującymi zasadami polityki. Rewizji finansowej podlegają min. banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, także wszelkie kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki funkcjonujące w oparciu o przepisy odnoście obrotu papierami wartościowymi. Ponadto wszelkie jednostki, które spełniły co najmniej dwa z warunków takich jak: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób lub suma aktywów bilansu na koniec roku stanowiła równowartość w przeliczeniu na złotówki co najmniej 2,5 mln euro lub gdy przychody netto danego przedsiębiorstwa ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Rodzaje usług audytorskich

Wśród usług audytorskich, jakie oferują nam przedsiębiorstwa działające w tej branży, znajdzie się min. przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych, Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych oraz przegląd pakietów konsolidacyjnych. Usługi audytorskie obejmują także badanie prognoz wyników oraz realizacji postanowień umów i audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych.

W ramach ciekawostki warto znać określenia „Wielka czwórka” odnoszące się do czterech największych firm na świecie zajmujących się audytem finansowym. Tworzą ją firmy takie jak: Deloitte, Ernst&Young, KPMG oraz PricewaterhouseCoopers. Co ciekawe, do lat 80. XX wieku do grona elitarnych przedsiębiorstwa należało aż osiem firm, jednak do 2002 roku, cztery z nich upadły, pozostawiając aktualną do dzisiaj Wielką Czwórkę.

Przedsiębiorstwa zajmujące się badaniem sprawozdań finansowych bardzo często w swoich usługach oferują również doradztwo księgowe oraz kompleksową pomoc w kwestiach wydatków. Doradztwo księgowe jakie oferują nam przedsiębiorstwa będzie obejmowało szeroko pojęty konsulting z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełne usługi rachunkowe. Specjaliści będą służyli także pomocą w sprawach związanych z aktualnymi przepisami i prawami. Wesprą nas oni w podejmowaniu decyzji oraz umożliwią wyeliminowanie pojawiających się problemów.

Podejmując się współpracy z firmą zajmują się audytem finansowym, warto rozeznać się z zakresem ich usług. Każde przedsiębiorstwo rożni się pod tym względem, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertami wszystkich działających na rynku firm i wybrać najbardziej odpowiadającą nam opcję.


Skorzystać z usług doświadczonego biegłego rewidenta – http://madg-rachunkowosc.pl.

« »