WARTO WIEDZIEĆ
05 kw.
1:00

Jak przeprowadzić skutecznie rebranding aby był opłacalny?

Wielu specjalistów z zakresu marketingu, biznesu oraz budowania marki próbowało oraz próbuje dalej opisać oraz dokładnie scharakteryzować problem rebrandingu. Rebranding jest uważany za konieczność zmian. Często jest to działanie już niezbędne. Musi być motorem napędowym rozwoju. Nosić także musi ogromne szanse na poprawę obecnego stanu.

Czy rebranding w ogóle jest mi potrzebny?

Z drugiej jednak strony rebranding może wzbudzać pewne obawy związane z niechęcią oraz dużym ryzykiem. Należy więc do tego procesu podejść w odpowiedni sposób podejść. Musimy mieć świadomość w jaki sposób przeprowadzić proces rebrandingu. Na początku należy wybrać odpowiedni moment na przeprowadzenie rebrandingu. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy to już czas. Odpowiednim czasem jest sytuacja, w której następuje spadek sprzedaży czy utrata rynków. Kolejnym odpowiednim momentem są zbyt niskie marże czy chęć rozszerzenia działalności firmy na nowe rynki czy dostanie się do nowych grup klientów. Gdy nasza marka przestaje być wyróżniająca się także nie dzieje się zbyt dobrze. Dobrym momentem jest także sytuacja, w której mamy problem z reputacją marki. Przejęcie czy dochodzenie do fuzji to także odpowiedni moment.

rebranding dla marki

Jaki jest cel wdrożenia rebrandingu dla marki?

Pierwszy krok jest zdecydowanie najtrudniejszy. Musimy się odpowiednio przygotować. Na samym początku musimy przeprowadzić odpowiednią analizę. Analizie musi podlegać zarówno sytuację otoczenia jak i sytuację obecną. Świadome określenie celu także powinno być określone na samym początku procesu. W rebranding powinni być zaangażowani w zasadzie wszyscy nasi pracownicy. Często decyzje kluczowe są podejmowane w wąskim gronie oraz na wysokim szczeblu. Pracowników szeregowych nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że pracownicy wszystkich działów są bardzo cennym źródłem wszelkich informacji.

Zmiany na korzyść marki

Potrafią wskazać nam niezidentyfikowane do tej pory możliwości oraz problemy. Takowe działania pomagają pracowników utożsamiać się z poczuciem realnego wpływu oraz ze wszelkimi zmianami. Jest to bardzo istotne w samym procesie wdrożenia zmian ponieważ zdecydowanie ułatwia ich akceptację. Oprócz powyższego należy mieć jasno określoną sytuację wyjściową. Musimy dokonać analizy obecnego stanu firmy, jej klientów, jej produktów oraz najważniejszych interesariuszy. Każdy szczegół tak naprawdę ma znaczenie gdy decydujemy się na budowę wyrazistej oraz silnej marki. Osoby, które są odpowiedzialne za rebranding powinny być w pełni świadome przeszłości marki oraz także jej przyszłości.

Czy ktoś zauważy wprowadzony rebranding?

Muszą także zbadać i dokładnie przeanalizować obecne postrzeganie marki. Nie należy obawiać się pytania o zdanie dotychczasowych partnerów oraz klientów. Osoby niedoświadczone w tej dziedzinie nie powinny się brać za przeprowadzenie rebrandingu. Gdy takowym osobom powierzymy przeprowadzenie tak ważnego procesu z pewnością nie będziemy usatysfakcjonowani jego wynikiem. Może gdy nie jesteśmy w stanie się zająć tym procesem powinniśmy zatrudnić odpowiednią do tego firmę.

« »