WARTO WIEDZIEĆ
Prawo karnoskarbowe
10 gru
10:53

Prawo karnoskarbowe – co musisz wiedzieć?

Istota prawa karnoskarbowego

Prawo karnoskarbowe to jedna z gałęzi prawa karnego powszechnego, które penalizuje czyny naruszające różnego rodzaju zakazy i nakazy prawa finansowego, czyli przede wszystkim prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego i innych pokrewnych dziedzin. Istota prawa karnoskarbowego to przede wszystkim ochrona przed nadużyciami w obszarze prawa finansowego poprzez stosowanie odpowiednich kar oraz dbanie o to by prawo finansowe (i wszelkie jego gałęzie) było przestrzegane przez osoby fizyczne oraz różne instytucje i firmy prywatne.

Aresztowanie

Praktyka i doświadczenie pokazuje, że obszarów nadużyć jest na prawdę sporo i co rusz pojawiają się nowe, w związku z licznymi nowelizacjami i niespotykanym nigdzie indziej zagmatwaniem obowiązujących przepisów. W szczególności chodzi tutaj o prawo podatkowe, które przez ogromną różnorodność przepisów prawnych, w bardzo wielu miejscach jest pełne luk i właśnie z tych nieprecyzyjnych zapisów korzystają osoby próbujące wymigać się od płacenia danin publicznych. Prawo karnoskarbowe jest zatem bardzo istotną gałęzią prawa, które pozwala na utrzymanie porządku w dziedzinie finansów publicznych oraz utrzymania żelaznej dyscypliny jeżeli chodzi o płacenie podatków i różnych należności czy opłat przez obywateli i inne podmioty. Dzieje się tak dlatego, że najlepszym sposobem zapewnienia porządku jest wyznaczenie pewnych granic i czynów zabronionych, których przekroczenie bądź wykonanie będzie zagrożone poniesieniem kary (dotkliwej i współmiernej) w rozumieniu prawa karnego. Jak inaczej bowiem instytucje państwowe mają zabezpieczyć się przed ewentualnymi nadużyciami ze strony różnego pokroju mataczy i osób uchylających się od swoich obowiązków wobec państwa?

Egzekucja prawna

Najlepszym sposobem jest wykorzystanie władczej roli państwa i jego instytucji w celu wyegzekwowania tego, co konieczne oraz ukarania osoby czy podmiotu, który uchyla się od realizacji określonego zobowiązania z zakresu prawa finansowego. Prawo karnoskarbowe oprócz karania za faktyczne naruszenia spełnia także pewnego rodzaju funkcję „odstraszającą” innych od uciekania się do czynów zabronionych. Dana osoba wiedząc, że czeka ją kara za niewykonanie określonego zobowiązania, zastanowi się dwa razy czy warto się zdecydować na taki krok. Dodatkowo należy podkreślić, że prawo karnoskarbowe spełnia także pewną rolę motywacyjną do prawidłowego realizowania obowiązków podatnika. Gdyby przykładowo, niepłacenie podatków nie było obłożone dotkliwą karą w rozumieniu prawa karnego, nikt by ich po prostu nie płacił. Odbywałoby się to na zasadzie: „a po co mam płacić, skoro jak przestanę to i tak nic się nie stanie?”. Na pewno sporo takich osób w Państwie by się znalazło. Jeśli wyczuwamy problemy, które mogą dotyczyć naszych interesów, warto nawiązać kontakt z prawnikami.

Informacje szczegółowe →

Sprawy karne Labentowicz

Dlatego też, prawo zajmujące się karaniem braku, bądź nieprawidłowego realizowania nakazów i zakazów, jest konieczne w polskim systemie prawnym między innymi z kilku powyżej wymienionych względów. Pamiętajmy zatem, że warto być uczciwym podatnikiem, ponieważ wszelkie niedopełnienie obowiązków może się dla nas niekoniecznie dobrze skończyć.

« »