WARTO WIEDZIEĆ
ksiegowosc
04 lis
12:22

Zasady księgowości oraz rachunkowości

Księgowość wydaje się pojęciem dość skomplikowanym i dla osób, które mają z nią niewiele wspólnego, wydaje się ona wręcz nie do pojęcia. Jednak wbrew powszechnie panującej opinii, że jest ona dostępna tylko dla wybranych, podstawy księgowości może zrozumieć i wprowadzić w życie każda osoba, która tylko tego chce. Mało tego, nikt nie powinien mieć też problemów z poprowadzeniem księgowości małego przedsiębiorstwa, jeżeli zdecyduje się takie stworzyć.

Zaawansowana księgowość

Inną sprawą jest z prowadzeniem księgowości dużej firmy czy międzynarodowej korporacji, ponieważ okazuje się to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe niż w przypadku małego przedsiębiorstwa, gdzie, aby wykonywać rozliczenia, wystarczy przejrzeć kilka stron internetowych albo książek czy pism z tej branży.

Zaawansowana księgowość wymaga odbycia kilku profesjonalnych kursów księgowości lub nawet podjęcie specjalistycznych studiów z tej dziedziny. Główne zagadnienia, jakimi zajmują się prowadzący takie kursy to przede wszystkim: majątek trwały oraz obrotowy przedsiębiorstwa, a także źródła z jakich są one finansowane, funkcjonowanie kont księgowych, wyniki finansowe, wynagrodzenia, jakie są wypłacane przez przedsiębiorstwo oraz składki ZUS i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i wiele innych jeszcze bardziej skomplikowanych pojęć. Należy je opanować i dobrze przyswoić, a także pozytywnie zdać egzaminy końcowe, aby uzyskać certyfikat uznawany przez pracodawców lub zakończyć studia zdobyciem dyplomu.

Jednymi z podstawowych zadań, jakie stawia się uczestnikom kursów oraz studentom księgowości to zapoznanie się oraz, w miarę możliwości, biegłe przyswojenie sobie obsługi specjalistycznych programów komputerowych, np.

  • SYMFONIA,
  • INSERT
  • oraz PŁATNIK.

Płatne wersje takich programów, zawierające zaawansowane zakładki oraz dodatkowe funkcje, umożliwiają każdemu wyszkolonemu księgowemu, w sposób łatwy i szybki, przebrnąć przez ogromną ilość dokumentacji księgowej, z jaką będą mieć do czynienia w dużej korporacji.

A więc, chcąc być profesjonalistą w zawodzie księgowego, nie wystarczy tylko przeglądać strony internetowe lub czasopisma, warto również co jakiś czas odświeżać wszystkie posiadane informacje poprzez udział w specjalistycznych kursach, albo nawet zdecydować się na studia uzupełniające z tej dziedziny.

Rachunkowość

Księgowość, rachunkowość to pojęcia, które osoby zupełnie nie orientujące się w tej tematyce, używają naprzemiennie. Myślą oni, że oba te słowa znaczą to samo. Prawda jednak jest taka, że księgowość to jedynie element składowy rachunkowości, będący jej podstawowym członem i stanowiący część rejestracyjną rachunkowości.

w-biurze-rachunkowym

Ogólnie rachunkowość definiuje się jako sztukę opisu, pomiaru oraz interpretacji przebiegu danej działalności gospodarczej. Stanowi ona rodzaj ewidencji zjawisk oraz procesów występujących w gospodarce. Jej przedmiotem są wszystkie procesy gospodarcze, jakie pojawiają się w zarówno w pojedynczych jednostkach gospodarczych, jak i posiadanych przez nie zasobach, które biorą udział w tych wszystkich procesach.

Jej podmioty są bardzo różnorodne pod wieloma względami. Stanowią je przede wszystkim jednostki prowadzące rachunkowość. Ich forma własności, prawna oraz organizacyjna zazwyczaj jest bardzo różna, podobnie jak charakter działalności, a także jej rozmiar. Znaczna większość tych wszystkich jednostek prowadzi działalność gospodarczą w celach zarobkowych. Cechą główną każdego podmiotu rachunkowości jest przede wszystkim wyodrębnienie majątkowe, które może zostać wykonane w sposób formalnoprawny, przy pomocy ustaleń statutowych, albo jedynie umownie poprzez wyodrębnienie danej jednostki w formie zakładu, oddziału w samej już rachunkowości, jako jednostki, która samodzielnie sporządza sprawozdania finansowe, które później stają się częścią składową ogólnego sprawozdania finansowego.

Głównym oraz podstawowym celem rachunkowości jest uzyskanie prawdziwego, realnego i rzetelnego obrazu stanowiącego sytuację finansową oraz majątkową jednostki gospodarczej, w której jest ona prowadzona – twierdzi firma Meritum, które specjalizuje się w księgowości, rachunkowości oraz podatkach. (www.meritumksiegowa.pl)

Obok księgowości innymi elementami składowymi rachunkowości są:

  • kalkulacja
  • sprawozdawczość.

Kalkulację definiujemy jako ustalenie jednostkowego kosztu produktu, który został wyprodukowany przez daną jednostkę gospodarczą, a także dostarczenie wszelkich informacji na temat wysokości kosztów, jakie zostały poniesione i o wielkości poszczególnych kosztów poniesionych w całości – układ kalkulacyjny kosztów. Drugi element, czyli sprawozdawczość to człon pełniący funkcję sprawozdawcze, których celem jest przedstawienie informacji o działalności gospodarczej analizowanej jednostki gospodarczej.

« »