WARTO WIEDZIEĆ
30 mar
8:48

Ustawa o kredycie konsumenckim z 2011

Prawdopodobnie w lipcu 2011 roku w życie wejdzie ustawa dotycząca kredytu konsumenckiego. Ma ona na celu ochronę konsumenta przed zbyt dużym zadłużeniem. Projekt samej ustawy po uchwaleniu go przez Sejm znalazł się w tym momencie w Senacie i jeśli wszystko pójdzie dobrze w lipcu 2011 może wejść w życie.

Banki i pośrednicy finansowi będą zmuszeni ustawowo do oceny ryzyka kredytowego każdego kredytobiorcy. Kredyty będą musiały odpowiadać potrzebom konsumentów oraz możliwościom ich spłaty. Ustawa da również zagranicznym instytucjom finansowym możliwość wglądu do danych zgromadzonych o konsumentach, czyli danych, do których do tej pory miały dostęp wyłącznie polskie banki.

Niestety dostępu do danych nie uzyskają pozostałe instytucje udzielające kredytów konsumenckich, które nie są bankami według polskiego prawa.

Wiele rozwiązań zaproponowanych w ustawie jest bardzo korzystnych dla konsumentów i pozwolą one do dokonywania lepszej oceny oferowanych kredytów. Będziemy mogli zaciągać kredyty do kwoty 255 tys. zł na terenie całej Unii. Trzeba jednak powiedzieć, że proponowana ustawa nie dotyczy kredytów hipotecznych.

Nowe przepisy wydłużają również czas, jaki konsument ma na odstąpienie od umowy do 2 tygodni i to bez podania przyczyny. Natomiast instytucja finansowa, która udzieliła nam kredytu będzie miała prawo ubiegania się o rekompensatę w przypadku przedterminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Nowa ustawa ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku kredytów. Trzeba przyznać, że proponowane przez nią rozwiązania są ciekawe, ale czy zdadzą egzamin okaże się jak wejdzie w życie. Pozostaje nam jedynie czekać.

« »