WARTO WIEDZIEĆ

Rodzaje biomasy i ich zastosowanie

Energia elektryczna jest niezbędna w dzisiejszym świecie, a zapotrzebowanie na nią stale rośnie, co sprawia, że konieczne jest rozwijanie branży energetycznie i stawianie na nowsze, bardziej wydajne i ekologiczne rozwiązania. Z tego względu można obecnie zauważyć rosnące zainteresowanie różnymi rozwiązaniami, które działają w oparciu o odnawialne źródła energii

Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością biomasa, która jest coraz częściej wybieranym surowcem, wykorzystywanym w procesie produkowania energii elektrycznej. Czym jest biomasa, w jaki sposób się ją produkuje, jakie są jej rodzaje i jakie wymagania muszą spełnić firmy, aby mogły legalnie produkować ten materiał?

Czym jest biomasa?

Biomasa to materiał składający się głównie z odpadów, które powstają zazwyczaj jako efekt uboczny różnych procesów produkcyjnych. Biomasa pochodzi z resztek zwierzęcych i roślinnych, pozyskiwanych m.in. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, leśnictwie, pielęgnacji publicznych terenów zielonych oraz innych tego typu miejscach i procesach. Oprócz tego może to być także mieszanina odpadów komunalnych i przemysłowych. Biomasa jest to więc grupa różnych substancji ciekłych lub stałych, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji.

W ujęciu energetycznym biomasa to źródło energii pierwotnej, które wykorzystywane jest przede wszystkim do produkcji ciepła, biopaliw oraz energii elektrycznej. Jest to także jedno z najstarszych, najłatwiejszych do pozyskania i najszerzej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. 

Proces spalania biomasy nie generuje takich negatywnych skutków dla środowiska jak spalanie np. paliw kopalnych, głównie z tego względu, że zawiera znacznie mniej szkodliwych pierwiastków, głównie siarki. 

W jaki sposób produkuje się biomasę?

Biomasa to po części sposób na pozbycie się różnych odpadów i resztek pochodzenia organicznego, które powstają samoistnie podczas różnych procesów produkcyjnych i nie tylko. W taki sposób mogą one zostać zutylizowane, jednocześnie uczestnicząc w produkcji energii. Jest to więc bardzo opłacalne rozwiązanie, jednak warto pamiętać o tym, że biomasę można również pozyskiwać w inny sposób. Czasami w celu pozyskania tego materiału hoduje się specjalnie wybrane gatunki roślin, które charakteryzują się szybkim przyrostem i małymi wymaganiami odnośnie gleby i uprawy. Dzięki temu, w szybki, tani i prosty sposób, można pozyskać materiał organiczny pochodzenia roślinnego, czyli biomasę, którą będzie można później wykorzystać w celu produkcji energii. 

Biomasa jest także stale produkowania w samoistny sposób, np. w lasach i na łąkach, gdzie poprzez naturalne procesy rozwoju roślin powstaje właśnie ten materiał. Z tego powodu jest to tak ekologiczne i pożądane źródło energii odnawialnej, które w bardzo prosty sposób można pozyskać. 

Jakie są rodzaje biomasy?

Biomasę można podzielić na różne rodzaje, pod względem stanu skupienia. Wyróżnić tutaj można takie jej rodzaje jak:

  • Biomasa stała – to głównie produkty pochodzenia roślinnego takie jak drewno czy różne odpady pozyskane z jego przetwórstwa. Z tych materiałów produkowany jest brykiet lub drewniany pellet, które są świetnymi paliwami grzewczymi. 
  • Biomasa ciekła – są to głównie biopaliwa, które powstają w wyniku procesów chemicznych, którym poddawane są rośliny np. kukurydza lub rzepak. Pełnią one rolę dodatków do standardowych paliw lub też oddzielnych materiałów napędowych. Ciekła biomasa to także alkohole wytwarzane z roślin. 
  • Biomasa gazowa – jest to tzw. biogaz, który powstaje w wyniku rozpadu odpadów organicznych i składa się głównie z dwutlenku węgla i metanu. Biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej w specjalnych kotłach, a także energii elektrycznej.

Dlaczego firmy produkujące biomasę muszą przejść proces certyfikacji?

Firmy zajmujące się produkcją biomasy, muszą przejść certyfikację, po to, aby ich produkt mógł trafić na rynek europejski. Certyfikat uzyskany poprzez przeprowadzanie audytu i weryfikację biomasy i biopaliw daje gwarancję, że produkty są zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów unijnych i mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku europejskim. Certyfikacja biomasy obejmuje podmioty wykonujące działalność w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy oraz zakupu, importu lub nabywania biomasy. Ponadto dystrybutorzy biopaliw, po uzyskaniu certyfikatu mogą korzystać z ulg podatkowych wprowadzonych w państwach członkowskich UE.

« »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.